BIOODPORNY

Preparat cechuje się pożądanymi właściwościami reologicznymi: plastyczność – brak nieodwracalnych odkształceń pod wpływem działania sił, sprężystość – zdolność odzyskiwania pierwotnego kształtu, lepkość – zdolność płynięcia, czyli dowolne zmiany kształtu oraz swobodnego przemieszczania się.

Dzięki tak opracowanej i opatentowanej metodzie, koloidy złota, otoczone właściwym polimerem zachowują się jak „naoliwione kulki w łożysku”, znacząco zmniejszają tarcie. Mają zdolność do odkształceń pod wpływem siły i powrotu do pierwotnego kształtu. Ma to współmierne przełożenie na sprawność, niezawodność i trwałość działania preparatu, co wskazują badania tribologiczne poliwinylopirolidonu.

W momencie zastosowania REGEN-JOINT następuje zmiana konformacji polimeru, z liniowego w trzeciorzędową, globularną, co znacząco zwiększa właściwości amortyzujące polimeru. Zmieniając strukturę preparat staje się wytrzymalszy na oddziaływania sił, które na niego naciskają.

Zastosowany polimer wykazał w badaniach klinicznych odporność na degradację w środowisku płynów ustrojowych.

Preparat w porównaniu z innymi bezpiecznymi produktami stosowanymi u zwierząt, najdłużej utrzymuje się, ponieważ nie występują specyficzne enzymów degradujących go, tak jak w przypadkach, np. kwasu hialuronowego (hialuronidaza), czy kolagenu (kolagenaza).