Jak regenerować maź stawową u psów i kotów?


BIOZGODNY I BIODEGRADOWALNY

Preparat ma właściwości zbliżone do zdrowej mazi stawowej, dzięki czemu są zachowane naturalne procesy ochronne chorobowo zmienionych stawów.

Lepkość preparatu jest porównywalna do naturalnej lepkości mazi stawowej u psa: 380÷400 centyPuaz (centyPuaz (cP) – jednostka lepkości dynamicznej). U psów z ostrym zapaleniem stawów wartość lepkości wynosi: 20÷30 cP, u psów z chronicznym zapaleniem stawów: 70÷80 cP.

Biomateriały REGEN-JOINT:

  • Koloidy złota, metaliczne, niejonowe (o średnicy cząstek 10-20 nm) – charakteryzują się wysoką aktywnością biologiczną: działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne (udowodnione działanie naukowe, skuteczne hamowanie: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans), wspomagają działanie przeciwzapalne, wpływając na aktywność m.in. COX-2, Interleukiny-1 beta oraz regeneracyjne. Dzięki swoim właściwościom są skutecznie wykorzystywane w medycynie, np. jako nośniki leków. Złoto naturalnie występuje w tkankach zwierzęcych oraz ludzkich i również w naturalny sposób jest wydalane na zewnątrz organizmów. Więcej informacji w zakładce: SKŁAD.
  • PVP (Poliwinylopirolidon) – biomateriał używany w: preparatach krwiopochodnych, farmaceutyce (produkcja leków), okulistyce, w chirurgii naczyniowej (stenty), opatrunkach hydrożelowych, kosmetologii, przemyśle spożywczym. Polimer jest trudny do rozłożenia z uwagi na brak specyficznych enzymów. W REGEN-JOINT jest niezbędnym stabilizatorem nanocząstek złota, który nie pozwala na ich aglomerację (zespalanie się), wpływa korzystnie na wielkość oraz kształt, dlatego zachowują swoje dobroczynne właściwości i są bezpieczne dla organizmu. Wspiera plastyczność, sprężystość, lepkość i trwałość preparatu REGEN-JOINT. Więcej informacji w zakładce: SKŁAD.

Biozgodność składowych produktu potwierdzona literaturą naukową, jak również badaniami na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wnioski w zakładce: BEZPIECZEŃSTWO.