REGEN-JOINT to terapia i pomoc dla stawów psa i kota


OPATENTOWANY I PRZEBADANY

REGEN-JOINT – jedyny taki produkt europejski, chroniony prawem patentowym (wieloletnie badania nad ekologiczną metodą syntezy koloidów złota), uzyskał zgodę do przeprowadzenia badań w celu weryfikacji bezpieczeństwa preparatu, dedykowanego dla małych i dużych zwierząt.

Skuteczna terapia zachowawcza w chorobach zwyrodnieniowych stawów została potwierdzona przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wnioski po przeprowadzonych BADANIACH BEZPIECZEŃSTWA (badania hematologiczne, biochemiczne, cytologiczne, USG, RTG):

  • produkt jest bezpieczny – nietoksyczny wobec komórek organizmu, nie odnotowano żadnych objawów niepożądanych,
  • dobrze tolerowany,
  • nie powoduje zaburzeń funkcji chodu u psów,
  • nie zmienia struktury stawów, mazi stawowej,
  • nie wpływa na ogólny stan psów,
  • preparat posiada zdolność do ulegania rozkładowi w naturalny sposób, charakterystyczny dla organizmu – produkt jest biodegradowalny. Koloidy nie kumulują się w organizmie dzięki swoim cechom (prawidłowe zawieszenie cząstek złota w polimerze, wielkość: 10 -20 nm, brak agregacji).

Jałowość preparatu gwarantują: wewnętrzne procedury i wyposażenie laboratoryjne, użycie rękawa do sterylizacji oraz wysoko skutecznej i bezpiecznej sterylizacji.

Dzięki temu mamy pewność, iż przygotowany preparat nie zawiera zdolnych do życia drobnoustrojów (bakterie, grzyby, pierwotniaki, zarówno w formach wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych) oraz wirusów.

Wnioski po przeprowadzonych BADANIACH SKUTECZNOŚCI i zastosowanej terapii zachowawczej w opinii lekarzy i opiekunów zwierząt:

  • W badaniach skuteczności, przeprowadzonej na 37 pacjentach klinicznych pod nadzorem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, potwierdzono skuteczność badanego preparatu i odnotowano znaczącą poprawę funkcjonowania pacjentów w przypadku 85%.
  • Wyniki efektów terapii zachowawczej w opinii lekarzy prowadzących i opiekunów zwierząt, przeprowadzonej na 600 pacjentach (dane z grudnia 2021) odnotowały znaczną poprawę funkcjonowania pacjentów w przypadku ponad 80%.

Otrzymane statystyki i sformułowane wnioski wskazują na LEPSZĄ TOLERANCJĘ PREPARATU przez zwierzęta (bezpieczeństwo) i LEPSZĄ SKUTECZNOŚĆ (efekt, czas działania) oraz BRAK NEGATYWNEGO WPŁYWU na organizm, w porównaniu z innymi preparatami dostępnymi na rynku weterynaryjnym.