Zapalenie stawów u psa i kota – potwierdzona skuteczność REGEN-JOINT


SKUTECZNOŚĆ

W BADANIACH SKUTECZNOŚCI przeprowadzonej na 37 pacjentach klinicznych, pod nadzorem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, została potwierdzona skuteczność badanego preparatu i odnotowano znaczącą poprawę funkcjonowania w przypadku 85% pacjentów.

KWALIFIKACJA I OBSERWACJE PACJENTÓW:

  • Do badania zakwalifikowano pacjentów, u których potwierdzono proces zwyrodnieniowy w obrębie stawów, poprzez przeprowadzone badania radiologiczne, zdiagnozowany stopień kulawizny (schemat określania stopnia kulawizny u psów w skali 0/5) oraz sprawdzenie objawów bólowych chorobowo zmienionych stawów.
  • Przed i po podaniu preparatu REGEN-JOINT, przeprowadzono następujące badania pacjentów: biochemiczne (stężenie mocznika, stężenie kreatyniny, aktywność ALT, aktywność AST, aktywność ALP), hematologiczne (liczba erytrocytów krwi, wartość hemoglobiny, liczba leukocytów, liczba trombocytów), radiologiczne oraz oceniono stan zdrowia i zachowania po podaniu preparatu (obrzęki, wzrost temperatury, stany zapalne, nasilenie kulawizny, apatia, brak apetytu).

 

OTRZYMANE WYNIKI:

  • W przypadku 100% pacjentów po podaniu REGEN-JOINT nie odnotowano żadnych reakcji nieprawidłowych (obrzęk, temperatura, stan zapalny), reakcji bólowych, zaburzeń zachowania, osłabienie temperamentu, utraty apetytu.
  • U 85% pacjentów nastąpiła wyraźna poprawa poruszania oraz zmniejszenie bolesności stawów, średnio po 1-4 dniach od podania REGEN-JOINT.
  • We wszystkich przypadkach (100% pacjentów), wyniki biochemiczne i hematologiczne wskazały brak znaczących zmian niepożądanych przez cały okres prowadzonej obserwacji, co potwierdza to wysoką skuteczność REGEN-JOINT w leczeniu objawowym zwyrodnień stawów.

 

Wyniki EFEKTÓW TERAPII ZACHOWAWCZEJ w opinii lekarzy prowadzących oraz opiekunów zwierząt, przeprowadzonej na 850 pacjentach, którym podano REGEN-JOINT (dane na koniec 2022) pokazują znaczną poprawę funkcjonowania pacjentów w przypadku ponad 80%.

Przeprowadzone badania i obserwacje oraz zebrane statystyki i wnioski, które otrzymaliśmy od lek. wet., którzy rozpoczęli współpracę z marką REGEN-JOINT, wskazują na LEPSZĄ TOLERANCJĘ PREPARATU przez zwierzęta (bezpieczeństwo stosowania) i LEPSZĄ SKUTECZNOŚĆ (efekt, czas działania) oraz BRAK NEGATYWNEGO WPŁYWU na organizm, w porównaniu z innymi preparatami dostępnymi na rynku weterynaryjnym.

Skuteczna dawka terapeutyczna to jednorazowe podanie (odmiennie do innych produktów), nie obciąża nadmiernie narządów wewnętrznych pacjenta.

Czas poprawy po podaniu preparatu: do 1-4 dni, (w kilku przypadkach reakcja organizmu: do 7 dni). Na indywidualną odpowiedź organizmu wpływają m.in.: rodzaje zmian zwyrodnieniowych, historia pacjenta, ogólny stan zdrowia, stan psychofizyczny, jak również zastosowana terapia multimodalną.

Średni czas poprawy: 6-12 miesięcy, w zależności od stopnia zwyrodnienia stawu – na podstawie danych o 1250 pacjentach z chorobami zwyrodnieniowymi (dane z 01.08.2023).